Ông LÊ ANH TUẤN

Ông LÊ ANH TUẤN

Date: - View: 2341 - By:

Thành Viên Ban Cố Vấn.
Tốt nghiệp Trường Đại học kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Khoa Tài Chính Nhà Nước Chuyên ngành Thuế.
Ông có trên 16 năm kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính, kế toán, tư vấn thuế.
Hiện Ông Giám đốc điều hành  Công ty TNHH Kiểm Toán Số 1