Ông PHẠM ĐỨC TRUNG

Ông PHẠM ĐỨC TRUNG

Date: - View: 2252 - By:

Thành Viên Ban Cố vấn. Học vị Tiến sỹ USA - Hoa Kỳ năm 2012, Học hàm Giáo sư năm 2015. Thành viên Hội Đồng Khoa Học Hoa Kỳ năm 2012 - 2016. Ông có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật kinh tế, tài chính.