Báo giá Thành lập công ty có yếu tố nước ngoài

Báo giá Thành lập công ty có yếu tố nước ngoài

Date: - View: 1358 - By:

Báo giá Thành lập công ty có yếu tố nước ngoài

NỘI DUNG

PHÍ DỊCH VỤ

NGÀY LÀM VIỆC

Đăng ký đầu tư nước ngoài, ngành:

  • Dịch vụ
  • Thương mại: Quyền xuất nhập khẩu
  • Thương mại: Phân phối
  • Sản xuất
  • Ngành có điều kiện

 

USD: 1.500

USD: 1.800

USD: 1.800

USD: 2.500

USD: 3.500

 

60 ngày

60 ngày

60 ngày

60 ngày

60 ngày

Đổi tên doanh nghiệp, trụ sở, vốn đầu tư, thành viên

USD: 800 – 1.000

30 ngày

Thay đổi bổ sung ngành nghề

USD: 800 – 1.000

30 ngày

Chuyển loại hình doanh nghiệp

USD: 800 – 1.000

30 ngày

Thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh

USD: 800 – 1.000

30 ngày

Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại TP.HCM

USD: 800 – 1.000

30 ngày

Chuyển đổi chủ sở hữu

USD: 800 – 1.000

30 ngày

Nhà đầu tư nước ngoài là Cá nhân góp vốn mua cổ phần công ty VN

USD: 800 – 1.000

30 ngày

Nhà đầu tư nước ngoài là Công ty góp vốn mua cổ phần công ty VN

USD: 800 – 1.000

30 ngày

Nhà đầu tư nước ngoài mua lại 100% vốn góp của Nhà đầu tư VN

USD: 1.000 – 1.500

30 ngày

Gia hạn thời gian hoạt động

USD: 700

30 ngày

Giải thể doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD nước ngoài

Tùy loại hồ sơ

30 ngày

 

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI  VIỆT NAM

NỘI DUNG

PHÍ DỊCH VỤ

NGÀY LÀM VIỆC

Cấp mới giấy phép lao động

USD: 200

30 ngày

Cấp lại giấy phép lao động

USD: 200

15 ngày

Gia hạn giấy phép lao động

USD: 200

15 ngày

 

THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI  VIỆT NAM

NỘI DUNG

PHÍ DỊCH VỤ

NGÀY LÀM VIỆC

Cấp thị thực có giá trị một lần

USD: 25

7 ngày

Xin cấp thẻ tạm trú 02 năm  ( Giấy phép lao động, Góp vốn đầu tư)

USD: 230

7 ngày

 

Đặc biệt, chúng tôi là chuyên gia trong việc xử lý hồ sơ khó, hồ sơ KHẨN

 

HOTLINE: 0971 076 139 (Mr Tuan)