Visa

Visa

Date: - View: 1138 - By:

 

THỦ TỤC XIN THẺ TẠM TRÚ

 

KHÁCH HÀNG CUNG CẤP GIẤY TỜ :

STT

Tên Giấy Tờ

Số Lượng

Quy cách

01

Bản sao giấy phép đăng kí kinh doanh (công chứng hoặc đóng dấu công ty )
 

02

Công chứng hoặc đóng dấu công ty
 

02

Giấy giới thiệu chữ kí và mẫu dấu

02

 

03

Giấy chứng nhận cấp dấu do Bộ Công An cấp

02

Công chứng hoặc đóng dấu công ty

04

Mẫu form xin cấp thẻ N7A, N7B

02

Công ty sẽ cung cấp, nội dung để trống  hoặc điền vào tuỳ quý khách

05

Hộ chiếu

01

Bản chính

06

4 hình 2 x 3 và 3 hình 3 x 4

 

 

07

Giấy giới thiệu nội dung để trống chỉ cần đóng dấu công ty

02

 

 

BÁO GIÁ THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI  VIỆT NAM

NỘI DUNG

PHÍ DỊCH VỤ

NGÀY LÀM VIỆC

Cấp thị thực có giá trị một lần

USD: 25

7 ngày

Xin cấp thẻ tạm trú 02 năm  ( Giấy phép lao động, Góp vốn đầu tư)

USD: 160

7 ngày