Xin gia hạn giấy phép lao động nước ngoài

Xin gia hạn giấy phép lao động nước ngoài

Date: - View: 1104 - By:

 

THỦ TỤC XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

 

KHÁCH HÀNG CUNG CẤP GIẤY TỜ :

STT

Tên Giấy Tờ

Số Lượng

Quy cách

01

Giấy khám sức khỏe (Các Bệnh Viện Sau: Bệnh Viện Hữu Nghị Hà Nội, Bệnh Viên E Hà Nội, Bệnh Việt Đa KhoaViệt Pháp (Hà Nội), Bệnh Viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh,  Bệnh viện 115, Phòng khám SOS, Bệnh viện Vạn Hạnh, Bệnh viện Trưng Vương,  Phòng khám Quốc tế Cumlumbia Bình Dương).

01

Bản chính

02

Giấy phép lao động đã được cấp

01

Bản chính

03

Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật

01

Bản sao không qua 03 tháng

04

Hình thẻ

04

Bản quốc tế

05

Giấy phép kinh doanh

01

Sao y không qua 03 tháng

 

TÂM VIỆT SOẠN THẢO GIẤY TỜ:

STT

Tên Giấy Tờ

Số Lượng

Quy cách

01

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

02

Bản chính

02

Văn bản đề nghị cấp gia hạn giấy phép lao động

01

Bản chính

 

BÁO GIÁ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI  VIỆT NAM

NỘI DUNG

PHÍ DỊCH VỤ

NGÀY LÀM VIỆC

Cấp mới giấy phép lao động

USD: 180

30 ngày

Cấp lại giấy phép lao động

USD: 180

10 ngày

Gia hạn giấy phép lao động

USD: 180

10 ngày