Tin Tức Mới 1

Trường hợp cá nhân không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Date: - View: 819 - By:

Tôi đi làm đã nhiều năm và nhiều công ty, nhưng chưa bao giờ để ý đến vấn đề Thuế TNCN, vì nghĩ rằng nếu có vấn đề gì thì công ty sẽ có trách nhiệm giải quyết cho mình rồi, dù có phải chịu thuế TNCN thì cũng đã dc trừ vào lương nhận hàng tháng. Tuy nhiên gần đây qua tìm hiểu tôi thấy rằng có 2 trg hợp là Công ty quyết toán cho mình, hoặc là mình tự quyết toán.

- Tôi muốn hỏi là, nếu những cty mà tôi đã làm họ không Quyết toán thuế TNCN cho tôi nhưng lại ko báo cho tôi để tự Quyết toán, thì có cách nào để tôi có thể biết dc là trong suốt những năm qua, giai đoạn nào là tôi phải nộp thuế TNCN và phải nộp bao nhiêu không?

- Nếu tôi phải tự Quyết toán mà ko biết dẫn đến việc quá hạn thì khi nào Cơ quan Thuế mới thông báo nhắc nhở? Và họ sẽ thông báo cho mình bằng cách nào?

- Tôi có hộ khẩu thường trú ở tỉnh A, nhưng lại làm việc ở tỉnh B, nếu tôi tự Quyết toán thì tôi phải Quyết toán ở đâu? Hơn nữa bản thân tôi cũng ko biết dữ liệu thu nhập của mình những năm qua đc các công ty kia khai báo lên Cơ quan Thuế như thế nào, thì tôi phải làm sao để có được dữ liệu để đi Quyết toán?

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến VietNamMoi. Vấn đề này xin được đưa ra ý kiến như sau:

Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“a.3) Khai quyết toán thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:

– Cá nhân không phát sinh thuế TNCN phải nộp thêm.

– Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.”

Như vậy theo quy định trên thì các cá nhân đều phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trừ những trường hợp sau đây thì không phải khai quyết toán thuế:

– Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế TNCN tạm nộp trong năm mà cá nhân đó không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào các kỳ sau.

– Cá nhân có thu nhập vãng lai bình quân trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được đơn vị chi trả khấu trừ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.