Xây dựng Trung tâm điều phối và hỗ trợ kế toán

Xây dựng Trung tâm điều phối và hỗ trợ kế toán

Date: - View: 1379 - By:

Hội Kế toán Đồng Nai hiện có 75 hội viên. Trước mắt, Hội xác định, sẽ tập trung đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho các hội viên và đến năm 2018 đào tạo rộng rãi theo đơn đặt hàng của các đơn vị, doanh nghiệp. Hội cũng phấn đấu mỗi năm phát triển thêm khoảng 80 hội viên, trong đó có ít nhất 3 hội viên là tổ chức để đến cuối năm 2022, đạt khoảng 500 hội viên.

Đại hội cũng đã tín nhiệm bầu ông Trần Ngọc Hoàng làm Chủ tịch Hội Kế toán Đồng Nai nhiệm kỳ 2017 – 2022.